รหัสสินค้า :DZ600N16K
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DZ600N16K Infineon

Contact us