รหัสสินค้า :2MBI200S-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI200S-120 Fuji Electric

Contact us