รหัสสินค้า :2MBI200PB-140
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI200PB-140 Fuji Electric

Contact us