รหัสสินค้า :160L2G41
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Diode Module

160L2G41 Toshiba

Contact us