รหัสสินค้า : 160L2G41
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : Diode Module

Contact us