รหัสสินค้า :2MBI200NK-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI200NK-060 Fuji Electric

Contact us