รหัสสินค้า :2MBI200NB-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI200NB-120 Fuji Electric

Contact us