รหัสสินค้า :160L2C43A
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Diode Module

160L2C43A Toshiba

Contact us