รหัสสินค้า : 160L2C43A
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : Diode Module

Contact us