รหัสสินค้า :2MBI150US-120-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI150US-120-50 Fuji Electric

Contact us