รหัสสินค้า :DFA75CB160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Diode/SCR Module

DFA75CB160 SanRex

Contact us