รหัสสินค้า : DFA50BA160
ผู้ผลิต : SanRex
ประเภท : Diode/SCR Module

Contact us