รหัสสินค้า :DFA50BA160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Diode/SCR Module

DFA50BA160 SanRex

Contact us