รหัสสินค้า : DFA200AA80
ผู้ผลิต : SanRex
ประเภท : Diode/SCR Module

Contact us