รหัสสินค้า :DFA150CB80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Diode/SCR Module

DFA150CB80 SanRex

Contact us