รหัสสินค้า :DFA150AA80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Diode/SCR Module

DFA150AA80 SanRex

Contact us