รหัสสินค้า :DFA150AA160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Diode/SCR Module

DFA150AA160 SanRex

Contact us