รหัสสินค้า :DF60LA160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF60LA160 SanRex

Contact us