รหัสสินค้า :DF60BA80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF60BA80 SanRex

Contact us