รหัสสินค้า :DF50AA160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF50AA160 SanRex

Contact us