รหัสสินค้า :DF40BA80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF40BA80 SanRex

Contact us