รหัสสินค้า :DF40AA160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF40AA160 SanRex

Contact us