รหัสสินค้า :DF40AA120
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF40AA120 SanRex

Contact us