รหัสสินค้า :DF30DB80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF30DB80 SanRex

Contact us