รหัสสินค้า :DF30AC160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF30AC160 SanRex

Contact us