รหัสสินค้า :DF30AA160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF30AA160 SanRex

Contact us