รหัสสินค้า :DF20DB80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF20DB80 SanRex

Contact us