รหัสสินค้า :DF20CA160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF20CA160 SanRex

Contact us