รหัสสินค้า :DF20BA80
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF20BA80 SanRex

Contact us