รหัสสินค้า :DF20AA160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF20AA160 SanRex

Contact us