รหัสสินค้า :2MBI150U4A-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI150U4A-120 Fuji Electric

Contact us