รหัสสินค้า :DF20AA120
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF20AA120 SanRex

Contact us