รหัสสินค้า :DF200AA160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF200AA160 SanRex

Contact us