รหัสสินค้า :DF1508M
ผู้ผลิต :Diodes Inc.
ประเภท : Bridge Rectifier

DF1508M Diodes Inc.

Contact us