รหัสสินค้า :DF100LA160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Bridge Rectifier

DF100LA160 SanRex

Contact us