รหัสสินค้า :DDB6U84N16RR
ผู้ผลิต :Eupec
ประเภท : Diode Module

DDB6U84N16RR Eupec

Contact us