รหัสสินค้า :DDB6U205N16L
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Bridge Rectifier

DDB6U205N16L Infineon

Contact us