รหัสสินค้า :DD89N12KOF
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DD89N12KOF Infineon

Contact us