รหัสสินค้า :DD82S08K-K
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DD82S08K-K Infineon

Contact us