รหัสสินค้า :DD6U104N16RR
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DD6U104N16RR Infineon

Contact us