รหัสสินค้า :DD55N14L
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DD55N14L Infineon

Contact us