รหัสสินค้า :DD540N22K
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DD540N22K Infineon

Contact us