รหัสสินค้า :DD40F-160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Diode Module

DD40F-160 SanRex

Contact us