รหัสสินค้า :DD40F-120
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Diode Module

DD40F-120 SanRex

Contact us