รหัสสินค้า :DD31N14K
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DD31N14K Infineon

Contact us