รหัสสินค้า :DD31N1400K
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DD31N1400K Infineon

Contact us