รหัสสินค้า :DD240KB160
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Diode Module

DD240KB160 SanRex

Contact us