รหัสสินค้า :DD171N16K
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DD171N16K Infineon

Contact us