รหัสสินค้า :DD106N18K
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DD106N18K Infineon

Contact us