รหัสสินค้า :DD106N12K
ผู้ผลิต :Eupec
ประเภท : Diode Module

DD106N12K Eupec

Contact us