รหัสสินค้า :2MBI150PC-140-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI150PC-140-50 Fuji Electric

Contact us