รหัสสินค้า :DBI6-16
ผู้ผลิต :Semikron
ประเภท : Bridge Rectifier

DBI6-16 Semikron

Contact us