รหัสสินค้า :DB35-16
ผู้ผลิต :Diodes Inc.
ประเภท : Bridge Rectifier

DB35-16 Diodes Inc.

Contact us